Orion (Orió)

Equador celeste
49 estels

21
  • Tipus de cel
    • Una sola constel·lació

La constel·lació d'Orió té una de les formes més famoses del cel.

Representa el caçador amb el seu cinturó i l'espasa, un garrot a la seva mà dreta, i un escut, arc o pelatge de lleó (depenent de la representació) a la seva mà esquerra.

És la 26a constel·lació més gran de les 88 constel·lacions modernes del cel.